Startsidan

Eslövs överskott 61,2 miljoner kronor

Eslövs kommun fick ett överskott på 61,2 miljoner kronor förra året. Kommunstyrelsen vill att tio miljoner avsätts till framtida pensioner.
Ett preliminärt förslag till årsredovisning har presenterats tidigare. I det förslaget redovisades ett överskott på drygt 40 miljoner kronor.

I förslaget ingick en rad avsättningar till pågående arbeten. Det gäller bland annat upprustningen av Munkebo, ombyggnaden av Bergagymnasiet och underhåll av gator.

Efter överläggningar med revisorerna har årsredovisningen justerats och de avsättningarna har tagits bort. Därför har resultatet ökat.

Kommunstyrelsen tillstyrkte det nya förslaget till årsredovisning. Styrelsen tillstyrkte också en tilläggsbudget där pengar till bland annat Munkebo och Bergagymnasiet finns med.

Trots att ändringarna innebär ökade kostnader i år räknar kommunen med oförändrat överskott, 15 miljoner. Anledningen är att även intäkterna väntas öka.

Årsredovisning och tilläggsbudget 2011 ska behandlas av kommunfullmäktige.

Senast ändrad:
2011-05-04

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se