Startsidan

Eslövs kommun köper mark i Harlösa

Eslövs kommun köper fastigheten Harlösa 15:7 för 1,55 miljoner kronor. Köpet är ett steg på vägen mot nya villatomter i Harlösa.
Boende i Harlösa har vid flera tillfällen framfört önskemål om nya villatomter. Men den mark som är aktuell för utbyggnad har inte varit till salu.

För en fortsatt utbyggnad krävs att kommunen genom markbyte kan få tillgång till mark, som kan detaljplaneläggas för bostadshus.

Fastigheten Harlösa 15:7 kan användas för ett sådant byte. Hela kostnaden för köpet är knappt två miljoner kronor. Till köpesumman kommer bland annat lagfart och avstyckning.

Senast ändrad:
2011-10-13

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se