Startsidan

Eslövsborna känner sig tryggare

Eslövsborna känner sig tryggare. Det framgår av den mätning som genomfördes i Närpolisområde Ringsjöbygden i somras.
En gång om året genomför polismyndigheten en trygghetsmätning. Den ger en bild av situationen i en kommun men också ett underlag för polisens planering.

300 personer i Eslövs kommun fick svara på en rad frågor, där svaren tillsammans ger en bild av tryggheten i kommunen.

Index för Eslöv slutade på 185. Vid mätningen året före var index 191 och för några år sedan låg det över 200. Eslövsborna känner sig tryggare.

Bland de områden där resultatet förbättrats finns oron för att utsättas för brott. Det är färre som avstår från aktiviteter på grund av risker.

Men det finns också områden där tryggheten har minskat. Det gäller bland annat utemiljön med nerskräpning och skadegörelse samt missbruksproblem.

Att det finns skäl att känna en ökad trygghet framgår av den senaste statistiken över anmälda brott. I år är brottsanmälningarna 83 procent av antalet förra året.

Polisen redovisar rejäla minskningar när det gäller skadegörelse. Även antalet bedrägerier har minskat i kommunen. Hittills i år har polisen fått 2 771 anmälningar om brott.

Senast ändrad:
2011-10-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se