Startsidan

Eslöv satsar på näringslivsfrågor

En satsning på näringslivets frågor ingår i en förändring av kommunledningskontoret i Eslöv. Rekrytering av näringslivschef pågår.
Kommunstyrelsen godkände vid senaste sammanträdet flera förändringar av kommunledningskontoret. Organisationen anpassas till den handlingsplan som fullmäktige godkände i december.

En förändring är att kommunledningskontoret får en planerings- och näringslivsavdelning. Chef för avdelningen blir Kurt Strömberg. En näringslivschef ska anställas och arbetet med en vision för näringslivet i Eslöv pågår.

En annan förändring är att Torsten Helander anställs som stadsarkitekt vid kontoret. Kommunstyrelsen har redan ansvaret för översiktsplaneringen och får med den anställningen ökad kompetens på området.

Båda förändringarna genomförs vid halvårsskiftet. Kommunstyrelsen tog också beslut om att tjänsten som förvaltningschef vid Service och Teknik, den tjänst Kurt Strömberg lämnar, ska utannonseras.

Ytterligare en förändring genomförs vid årsskiftet. Då får Kultur och Fritid ansvaret för all samordning av kommunens ungdomsfrågor. Tjänsten som ungdomspolitisk samordnare flyttas till förvaltningen.

Senast ändrad:
2011-06-09

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se