Startsidan

Eslöv kan bli ägare av vindkraftverk

Eslövs kommun kan bli ägare av ett vindkraftverk för produktion av el för eget bruk.
Möjligheten diskuterades vid kommunstyrelsens arbetsutskott häromdagen. Det finns både ekonomiska och miljömässiga fördelar som talar för att kommunen ska bli ägare av ett eget vindkraftverk.

Eget verk eller del i park 
Eslövs kommun har skrivit till samtliga vindkraftsägare i kommunen och genom detta undersökt möjligheten att få tillgång till ett relativt nytt verk där det kan produceras el för kommunens egen del. Kommunens önskan gäller att antingen få köpa in ett fristående vindkraftverk eller få del i en vindkraftspark.
 
Intresset att sälja verk till kommunen har varit större än kommunens behov. Överläggningar har även skett med kommunens nuvarande elleverantör om ett förändrat uppdrag eller att avtalet avslutas i förtid.

Återupptas i augusti 
Nu tar frågan kring inköp av ett vindkraftverk "paus" och hamnar åter på dagordningen i augusti. Ett köpeavtal kan bara upprättas under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget.

Senast ändrad:
2011-07-01

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se