Startsidan

Eslöv kan ansluta sig till VA SYD

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid ett extra sammanträde tagit ett första steg mot anslutning av Eslövs VA-verksamhet till VA SYD.
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fatta ett inriktningsbeslut, som innebär att Eslövs kommuns VA-verksamhet blir en del av VA SYD från och med 2012. I VA SYD ingår Malmö, Lund och Burlöv.

- Ett motiv är ökade kompetenskrav i en allt mer komplex verksamhet, säger kommunalrådet Cecilia Lind. Miljökraven från både EU och regeringen ökar. Det finns möjligheter till en större beredskap och utbyggnader i till exempel Flyinge och Örtofta underlättas.

- Utgångspunkten är att en övergång till VA SYD ska vara kostnadsneutral, säger kommunalrådet Henrik Wöhlecke. På längre sikt bedömer vi att kostnadsökningar kan bromsas genom ökat samarbete. Även i fortsättningen ska kommunen fastställa VA-taxan.

Nära 30 anställda vid Eslövs kommun berörs av en eventuell förändring. Eftersom det handlar om en verksamhetsövergång ska samtliga anställda som är direkt berörda erbjudas ny anställning i förbundet. VA SYD har för närvarande 300 anställda.

Senast ändrad:
2011-03-14

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se