Startsidan

Eslöv får vatten- och avloppsnämnd

Eslöv får en vatten- och avloppsnämnd med fem ledamöter när kommunen blir medlem i VA SYD.
Kommunfullmäktige i Eslöv har sagt ja till att kommunen ska bli medlem i VA SYD. Kommunförbundet VA SYD styrs av ett fullmäktige och en styrelse.

Dessutom ska det i varje kommun finnas en ägarnämnd. Den nämnd som inrättas i Eslöv får ansvaret för verksamhetsområde, taxor, brukningsbestämmelser, budget och investeringar när det gäller vatten och avlopp inom Eslövs kommuns gränser.

Kommunstyrelsen föreslår nu fullmäktige att Eslövs ägarnämnd ska ha fem ledamöter och tre ersättare. Om kommunfullmäktige säger ja till det förslaget vid nästa sammanträde kommer även ledamöter och ersättare att väljas.

Senast ändrad:
2011-10-10

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se