Startsidan

Enstaka protester mot högre hus

Fyra- och femvåningshus passar inte i Marieholm. Det anser några Marieholmsbor i yttranden över planprogrammet för orten.
Marieholm ska enligt planprogrammet få ett stadsmässigt centrum med affärer, bostäder, torg och kontor.

Norr om järnvägen planeras tre-femvåningshus och söder om järnvägen två-fyravåningshus. Totalt kan det bli 200 lägenheter samt affärs- och kontorslokaler i centrum.

Några personer som bor i området protesterar mot planerna på fyra- och femvåningshus. Radhusbebyggelse i enplanshus är OK men 2-4-våningshus i vår miljö passar inte, förklarar en granne.

Jag tycker att höjden på planerade byggnader ska begränsas till tre våningar, förklarar en annan. Idag finns inga hus högre än tre våningar, så ett större antal skulle bryta stilen i Marieholm.

Vi är mycket positiva till förslaget, förklarar Skånetrafiken. Med den framtida pågatågstrafiken på Marieholmsbanan kommer utbyggnadsområdet att få en god kollektivtrafikstandard.

Senast ändrad:
2011-01-28

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se