Startsidan

Energisatsningar tidigareläggs

Utbyte av oljebrännare och komplettering av värmeanläggningar för att få effektivare och billigare uppvärmning tidigareläggs.
I den ekonomiska planen för 2012 finns 2,4 miljoner kronor till utbyte av oljebrännare och komplettering med värmepump.

Servicenämnden vill genomföra satsningarna redan i år och nu har kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till det.

I satsningen ingår utbyte av oljepannor i Toftabo förskola i Väggarp och i Hurva byahus. I Gya bygdegård i Stehag och Marieholms idrottshall ska befintliga värmeanläggningar kompletteras med värmepump och återvinning.

Satsningarna ger både effektivare och billigare uppvärmning av byggnaderna samtidigt som det blir en avveckling av fossila bränslen, helt enligt miljöplanen för Eslövs kommun.

Senast ändrad:
2011-04-20

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se