Startsidan

Energibesiktning av anläggningar

Eslöv ska genomföra energibesiktning av alla anläggningar för kultur och idrott. Målet är fler energibesparande åtgärder.
En enig kommunstyrelse tillstyrkte vid senaste sammanträdet att energibesiktningarna ska genomföras. Kostnaden beräknas till 200 000 kronor.

Förslaget om energibesiktningar kommer från Lennart Nielsen (MP) som i en motion förklarar att vintern avslöjat en del brister i anläggningarna.

Det kan handla om otillräcklig isolering, föråldrad uppvärmningsteknik eller teknik som delvis är ur funktion. Detta kostar pengar i onödan.

De nämnder som yttrat sig över motionen har förklarat att det pågår en hel del arbeten i motionens anda. Men de har varit positiva till en stor besiktning.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Senast ändrad:
2011-05-05

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se