Startsidan

Elvis och vinodling vid vårens kaféträffar

Elvis, vinodling och bygdemål är ämnena hos Kafé Fyrklövern under våren. Träffar anordnas i fem orter.
Kafé Fyrklövern bjuder på tre program under våren. I februari berättar Roland Olsson om vinodlingens historia under 7000 år. I mars blir det minnesprogram om Elvis Presley, där Sven Lidé spelar och sjunger och i april blir det bygdemål och skånska visor med Annagreta Olsson.

Träffar med de tre programmen anordnas i Karidal i Eslöv, byahuset i Harlösa, Ölycke servicehus i Löberöd, Centrumhuset i Marieholm och Bykrogen i Stehag. Syftet med programmet är stimulans, vidgade kunskaper och gemenskap. Målgruppen är pensionärer och anhöriga till långvarigt sjuka, funktionshindrade och äldre.

Programmet

Senast ändrad:
2011-01-26

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se