Startsidan

Drygt 16 miljoner till satsningar 2012

Eslövs kommun har drygt 16 miljoner kronor till nya satsningar nästa år. Nu startar budgetarbetet på allvar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid tre sammanträden behandlat budgetramar för 2012 och genomfört överläggningar med nämnder och styrelser.

De ramar som tagits fram innebär att nämnder och styrelser får full kompensation för kostnadsökningar, löneökningar, volymökningar och hyresökningar.

När de pengarna är fördelade finns det 16,4 miljoner kronor kvar till nya satsningar. Det är ungefär en procent av den totala budgeten.

— Vi har en bra grund att stå på, säger kommunalrådet Henrik Wöhlecke. Vi kommer inte att genomföra några besparingar.

Nämnder och styrelser ska ta presentera sina budgetförslag senast den 15 september. Då ska också några särskilda utredningar vara avslutade.

Ett uppdrag är en plan för friskoleetableringar, vilka konsekvenser en eller flera friskolor får för den kommunala verksamheten.

En plan för ökad samverkan mellan individ- och familjeomsorg, barn och familj samt gymnasie- och vuxenutbildning ska också tas fram.

Politikerna vill också ha nya underhållsplaner för fastigheter och gator. Socialdemokraterna och moderaterna står bakom besluten. Övriga partier deltog inte i beslutet.

Senast ändrad:
2011-05-25

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se