Startsidan

Drygt 15 miljoner till gator och parker

Drygt 15 miljoner satsas på upprustning av gator, parker och parkeringsplatser i år. Fullmäktige godkände investeringarna.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden presenterade i slutet av förra året en investeringsbudget på fyra miljoner. Nämnden ansåg att det inte fanns utrymme för mer, eftersom alla satsningar ger ökade driftskostnader.

Diskussionerna om driftskostnader är nu avslutad och nämnden har presenterat en budget på en mer normal nivå. Totalt satsas 15,5 miljoner i år. En del av pengarna går till att förbereda satsningar som genomförs 2012.

En storsatsning i år är ombyggnad av parkeringsplatsen vid Medborgarhuset. De nivåskillnader som finns på p-platsen ska bort. Samtidigt byggs Vävaregränd om till bussgata.

En annan större satsning är ombyggnad av gågatan mellan Kanalgatan och Stora torg. I Marieholm inleds en ombyggnad av Storgatan och i Örtofta ska en gång- och cykelväg byggas.

I fullmäktige yrkade centerpartiet att förslaget skulle återremitteras. Motiveringen var en osäkerhet om allt fanns med. I miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har centerpartiet avstått från att delta i beslutet.

Begäran om återremiss avslogs utan omröstning. Därefter godkände fullmäktige investeringsbudgeten.

Senast ändrad:
2011-04-20

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se