Startsidan

Drygt 15 miljoner till gator och parker

Eslöv satsar drygt 15 miljoner kronor på upprustning av gator, parker och parkeringsplatser i år. En storsatsning är Malmgatan mellan Kanalgatan och Stora torg.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden presenterade i slutet av förra året en investeringsbudget på fyra miljoner. Nämnden ansåg att det inte fanns utrymme för mer, eftersom alla satsningar ger ökade driftskostnader.

Diskussionerna om driftskostnader är nu avslutad och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har kompletterat sin budget. Totalt satsas 15,5 miljoner i år. En del av de pengarna går till att förbereda satsningar 2012.

En storsatsning är en ombyggnad av parkeringsplatsen vid Medborgarhuset. De nivåskillnader som finns på p-platsen ska bort. Samtidigt byggs Vävaregränd om till bussgata.

En annan storsatsning är ombyggnad av gågatan mellan Kanalgatan och Stora torg. I budgeten finns också pengar till försköning av cirkulationsplatserna Trollenäsvägen och Sallerupsvägen i Eslöv.

Under året inleds också en ombyggnad av Storgatan i Marieholm. Den ombyggnaden genomförs i etapper och samordnas med en upprustning av vatten- och avloppsledningar. Gatan ska bli smalare, trottoarerna bredare och ny belysning ska sättas upp.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tillstyrkt förslag.

Senast ändrad:
2011-03-10

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se