Startsidan

Domstol positiv till villor i Sjöholmen

Eslövs kommun ska ge positivt förhandsbesked för två villor vid Ringsjön i Sjöholmen. Det anser förvaltningsrätten.
Eslövs kommun och länsstyrelsen i Skåne har gett negativt förhandsbesked för de båda villorna. Motiveringen är att området regelbundet översvämmas.

Förvaltningsrätten har nu upphävt de båda besluten och skickar ärendet tillbaka till Eslövs kommun för utfärdande av positivt förhandsbesked.

Rätten genomförde en syn på platsen och konstaterade att det finns flera nybyggda villor i direkt anslutning till den aktuella tomten.

Kommunen har således i tidigare beslut inte bedömt att risken för översvämningar varit något hinder för bygglov, förklarar rätten.

Något som talar för att förutsättningarna på den aktuella fastigheten skiljer sig väsentligt från övriga har inte framkommit.

Några omständigheter som utgör hinder för positivt förhandsbesked har inte framkommit, förklarar rätten, och upphäver det negativa förhandsbeskedet.

Senast ändrad:
2011-05-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se