Startsidan

Del av Remmarlövsvägen avstängd

En del av Remmarlövsvägen och en del av Halabacken är avstängda på grund av ledningsarbeten. Arbetet pågår till den 8 juli.
Avstängningen gäller Remmarlövsvägen mellan Malmgatan och Trollenäsvägen och Halabacken mellan Byavägen och Remmarlövsvägen.

Nya dag- och spillvattenledningar ska läggas. Fyra fastigheter som haft återkommande bekymmer med källaröversvämningar får nya spillvattenledningar.

Dagvattenledningarna kommer i ett senare skede att byggas på i Halabacken och Remmarlövsvägen med anslutande gator. Entreprenör är VA-gruppen AB.

Senast ändrad:
2011-06-13

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se