Startsidan

Datorer till gymnasieelever i Eslöv

Bergagymnasiet i Eslöv har inlett en-till-en-satsningen med datorer till alla lärare och elever. I satsningen ingår också utbildning.
Beslutet om datorer till alla elever och lärare vid gymnasieskolan togs förra året. Därefter har en del tekniska förberedelser och upphandling genomförts.

Samtliga lärare vid Bergagymnasiet har nu fått egna datorer. Lärarna ska också få utbildning så att datorerna blir det stöd i det pedagogiska arbetet som det är tänkt.

Utdelning av datorer till elever genomförs ett par veckor in på höstterminen. Det är eleverna i årskurs ett och två som får egen dator då.

Eleverna i årskurs tre får ingen egen dator om de inte redan fått en. Däremot innebär satsningen att de får ökad tillgång till skolans datasalar.

Senast ändrad:
2011-05-25

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se