Startsidan

Dålig sikt stoppar planer på villa

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv säger nej till en planerad villa i Holmby. Anledningen är dålig sikt.
Eslövs kyrkliga samfällighet har ansökt om förhandsbesked för ett enbostadshus på en obebyggd fastighet söder om väg 104 i Holmby.

Fastigheten har en utfart mot väg 104. Men Trafikverket har förklarat att den utfarten inte kommer att godkännas. Anledningen är dålig sikt.

Kyrkliga samfälligheten tycker att det yttrandet är märkligt eftersom anslutningen används kontinuerligt i dagsläget, precis som alla övriga anslutningar till väg 104 i Holmby.

Men miljö- och samhällsbyggnadsnämnden går på Trafikverkets linje. Eftersom utfarten inte kan utnyttjas så kan positivt förhandsbesked inte lämnas.

Senast ändrad:
2011-04-01

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se