Startsidan

Byggstart för nya Norrevångsskolan

Den del av Norrevångsskolan som förstördes vid en brand 2008 ska ersättas av en ny byggnad.
Servicenämnden begär nu igångsättningstillstånd för återuppbyggnad av skollokalerna. Men det blir en mindre byggnad än tidigare.

I branden i september 2008 var det 1100 kvadratmeter som brann ner eller fick så omfattande skador att de fick rivas. I den nya byggnaden blir det 750 kvadratmeter skollokaler.

Norrevångsskolan har inte lika många elever som tidigare och därför blir det en mindre byggnad. Kostnaden beräknas till 16 miljoner kronor.

Om kommunstyrelsens arbetsutskott ger tillstånd för igångsättning blir det byggstart i mars och invigning i december. Eleverna kan flytta in vid vårterminsstarten.

Senast ändrad:
2011-02-10

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se