Startsidan

Bygglov för bostadshus på kiosktomt

Ett enfamiljshus ska byggas på kiosktomten vid korsningen Västergatan-Sturegatan i Eslöv. Bygglov har beviljats.
Möjligheterna att bygga ett bostadshus på kiosktomten har diskuterats en längre tid. 2005 beviljade Eslövs kommun bygglov för ett trevåningshus med sex lägenheter.

Grannar var starkt kritiska mot den satsningen och överklagade. Länsrätten upphävde bygglovet eftersom avvikelserna från detaljplanen var för stora.

2008 fick stadsbyggnad en ansökan om att tvåfamiljshus på tomten. Även det förslaget avvek från planen och när stadsbyggnad begärde justeringar återkallades ärendet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har nu beviljat bygglov för ett enfamiljshus på tomten. Även ett garage ska byggas. Kiosken ska vara kvar.

Grannarna har inte haft några invändningar. Byggrätten på tomten överskrids med cirka 50 kvadratmeter men nämnden anser att det är en mindre avvikelse.

Senast ändrad:
2011-02-21

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se