Startsidan

Bygglov för 16 småhus på Bäckdala

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beviljat bygglov för 16 gruppbyggda småhus på Bäckdala-området i sydvästra Eslöv.
De bostäder som byggs ytterst i kvarteren på Bäckdala-området ska enligt detaljplanen vara relativt enhetliga.

Myresjöhus har beviljats bygglov för ett kedjehus med sex bostäder i kvarteret Plommonet, mellan Persikogatan och Olvongatan. Husen blir röda och vita.

Myresjöhus har också beviljats bygglov för fem parhus i kvarteret Tranbäret vid Olvongatan. Även de husen blir röda och vita.

Senast ändrad:
2011-05-13

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se