Startsidan

Byaförening efterlyser parkeringsplatser

Marieholms byaförening vill ha en bättre redovisning av hur det framtida behovet av parkeringsplatser ska lösas.
Det är i ett yttrande över planprogrammet för stationsområdet i Marieholm som föreningen tar upp behovet av parkeringsplatser.

Parkeringsplatser för pendlare är det första som kommer att behövas när utvecklingen med tågförbindelse tar sin början, skriver föreningen.

Vid uppförandet av hus i de centrala delarna kommer även boendeparkeringar att behövas. Föreningen vill att parkeringsbehovet redovisas bättre i planen.

Föreningen anser också att området vid Hantverksgatan-Tegelgatan ska användas för egna hem eller radhus i ett eller två plan, inte två-fyra som programmet anger.

Allmänt anser föreningen att det är bäst att ta fram ett detaljerat förslag för områdena söder om järnvägen, inklusive en gång- och cykeltunnel under järnvägen.

Området direkt norr om järnvägen behöver inte beskrivas i detalj eftersom det dröjer 10-20 år innan det byggs bostäder där.

Senast ändrad:
2011-02-09

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se