Startsidan

Brandskadad villa i Kungshult ska rivas

En brandskadad villa i Kungshult ska rivas. Förvaltningsrätten i Malmö avslår ägarens överklagande.
Branden i villan inträffade i september 1996. Därefter har turerna varit många med försäkringstvist, kritik från grannar, ägarbyte och bygglov.

2009 ansåg miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslöv att fastigheten var så svårt skadad att den skulle rivas. Ägaren fick ett föreläggande att genomföra det inom sex månader.

Beslutet överklagade till länsstyrelsen som gick på kommunens linje. Då överklagade ägaren till förvaltningsrätten.

I överklagandet förklarade ägaren att mycket tid lagts ner, att huset numera är tätt och att mycket material bytts ut.

Bygglovet för upprustning av huset har gått ut. Ägaren förklarade att beviljas nytt bygglov kan upprustningen vara genomförd till den 31 augusti 2011.

Eslövs kommun förklarade att fastighetsägaren en gång ansökt om rivningslov men ändrat sig. Någon ny ansökan om bygglov har inte kommit in.

Förvaltningsrätten förklarar nu att den aktuella byggnaden skadats väsentligt i branden och att endast smärre arbeten gjorts på den sedan dess.

Vid en samlad bedömning finner förvaltningsrätten att ägaren har haft skälig tid på sig att sätta byggnaden i stånd. Eftersom det inte skett har kommunen haft grund för att förelägga om rivning,. Därför avslås överklagandet.

Förvaltningsrättens dom innebär att huset ska rivas inom sex månader. Till föreläggandet kopplas ett vite på 6.000 kronor.

Senast ändrad:
2011-02-25

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se