Startsidan

Bostäder och service i hus i centrum

Sahlins tidigare konfektionsfabrik i centrala Eslöv ska byggas om till affärs- och bostadshus. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beviljade bygglov.
Satsningen på bostäder, serviceverksamhet och handel i den tidigare konfektionsfabriken vid Malmgatan, Västerlånggatan och Kanalgatan innebär en stor ombyggnad invändigt och en del förändringar utvändigt.

Fasaderna i de två övre våningarna mot gatan kommer att förses med balkonger vid varje befintligt fönster. Mot gården kommer loftgångar att byggas. Bostäderna får entré till loftgångarna.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att rimlig hänsyn tas till byggnadens kulturhistoriska värden. Nya fönster och balkonger signalerar en ny användning av huset och fasaderna blir inte lika tunga som tidigare.

Invändigt handlar det om stora förändringar. I bottenvåningen blir det lokaler för serviceverksamhet och handel. I övriga delar av huset blir det lägenheter, ett par ettor och treor, 20-talet tvåor samt åtta rum med gemensamt kök och allrum.

Senast ändrad:
2011-01-24

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se