Startsidan

Bolmenvatten åter i kranarna

Efter snart två år med vatten från Ringsjön blir det åter vatten från Bolmen i kranarna. Övergången till Bolmenvatten startar i slutet av månaden.
En stor del av invånarna i Eslövs kommun har under snart två år fått vatten från Sydvattens reservtäkt Ringsjön. I Bolmentunneln har två ras reparerats. Dessutom har förstärkningsarbeten utförts för att säkerställa att tunneln håller lång tid framöver.

Övergången till vatten från Bolmen planeras starta i slutet av mars. Drygt ett dygn efter inkopplingen rinner Bolmenvatten åter i kranen.

När ett nytt vatten kommer in i ett ledningsnät måste ytskikten anpassa sig till det nya vattnets sammansättning. Om vattnet inte är klart eller om det finns smak- och luktförändringar, spola vatten tills det är klart samt smakar och luktar bra.

Den största effekten märks sannolikt under första veckan efter vattenbytet. Men det kan dröja några månader innan vattnet är i jämvikt med ledningarna igen.

Bytet av vatten till Bolmenvatten kommer att märkas genom att det blir mindre kalkutfällningar. Doseringen av disk- och tvättmedel kan minskas. Eventuellt måste diskmaskinens inställningar justeras.

Vattnet från Ringsjön är cirka 8,6 tyska hårdhetsgrader medan vattnet från Bolmen är cirka 3,4 tyska hårdhetsgrader. Sjukhus, vårdinrättningar, livsmedels- och läkemedelsföretag får särskild information.

Mer information om bytet, bland annat tabeller över vattensammansättning, finns på Sydvattens webbplats.

Senast ändrad:
2011-03-10

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se