Startsidan

B

juder in till medborgarsamråd

Räddningstjänsten Syd bjuder in medborgarna i sina fem medlemskommuner att tycka till om organisationens nya handlingsprogram.
Hur ser din räddningstjänst ut i framtiden? Hur ser du på riskerna i din kommun? Vad behöver du som medborgare ytterligare hjälp med för att förebygga olyckor?

Det är Räddningstjänsten Syds handlingsprogram för perioden 2012-2015 som nu är ute på remiss för samråd med tjänstemän och handläggare i våra fem medlemskommuner, Eslöv, Burlöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Nu bjuds också medlemskommunernas invånare in till ett medborgarsamråd. Ge dina synpunkter på vårt nya handlingsprogram!

Samråd sker även med ett flertal samverkande kommuner, organisationer och intressenter som Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Kommunförbundet Skåne.

På Räddningstjänsten Syds hemsida www.rsyd.se kan du ta del av hela handlingsprogrammet.

Har du åsikter om handlingsprogrammet för perioden 2012-2015. Maila dina synpunkter på handlingsprogrammet senast den 14 september. Adressen är handlingsprogrammet@rsyd.se

Senast ändrad:
2011-08-01

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se