Startsidan

Bidrag till arrangemang och kultur

Drygt 300 000 kronor betalas ut till kulturföreningar och arrangemang i Eslöv. Kultur- och fritidsnämnden har beviljat bidragen.
Stiftelsen Haga kvarn får 35 000 kronor i bidrag till årets verksamhet. Stiftelsen planerar bland annat ny brädklädsel till motorrummet, reparation av kransen till hättan och översyn av trapporna ur säkerhetssynpunkt.

Eslövs bollklubb får 130 000 kronor till sommarens Trollsjökvällar. Med anledning av 100-årsjubileet är det 20 000 kronor extra, för att engagera någon riktigt känd artist. Tre Trollsjökvällar anordnas i slutet av juli och början av augusti.

Eslövs nya musikförening får 90 000 kronor till årets konserter. Samtidigt får föreningen en uppmaning att vända sig till en större målgrupp och att arrangera fler föreställningar för barn. Publiktillströmningen minskade förra året.

Lions club får 50 000 kronor till genomförandet av Kulturnatten den 9 september. Kulturnatten skulle ha anordnats förra året men flyttades till 2011 på grund av jubileet. Pengarna ska bland annat användas till underhållning.

Senast ändrad:
2011-04-29

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se