Startsidan

Berätta minnen från Eslövs kommun

Minnesbilder från Eslöv blir Eslövsbornas egen historiebok från jubileumsåret 2011. Alla är välkomna att medverka.
Minnesbilder från Eslöv ska innehålla berättelser om livet i Eslöv under de senaste 100 åren. Tillsammans ska de ge en bild av hur det varit i Eslöv.

Berättelserna ska vara personliga minnen, inte något som forskats fram på olika sätt. Berättelserna ska utspela sig i nuvarande Eslövs kommun. Men berättaren behöver inte vara bosatt i kommunen.

Minnesbilder från arbetsliv, föreningsliv, nöjesliv, skola och mycket annat är välkomna. Tanken är att dokumentera hur orterna i kommunen sett ut, hur människor levt och hur verksamheter utvecklats och avvecklats.

Berättelsen behöver inte vara lång. Det räcker med en halv till en A4-sida med normalt radavstånd. De som får sina bidrag publicerade får jubileumsboken som tack för sin medverkan.

Minnesbilder kan skickas till Eslövs kommun, Sigvard Olsson, Stadshuset, 241 80 Eslöv eller till sigvard.olsson@eslov.se.

Senast ändrad:
2011-07-27

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se