Startsidan

Begränsad framkomlighet på Västerlånggatan

På grund av ett VA-arbete i korsningen Västerlånggatan — Repslagaregatan i Eslöv kommer Västerlånggatan att vara avstängd för fordonstrafik i södergående riktning från måndag den 24 oktober. VA-arbetet på Östergatan försenas ytterligare.
Förbudet gäller inte bussar i linjetrafik. Följ orange vägvisning.

Parkeringen vid COOP kan fortfarande nås via Vikingavägen och Västergatan, följ orange vägvisning.

Arbetet utförs av Eslövs kommuns VA-avdelning och beräknas pågå från måndagen den 24 oktober klockan 08.00 till och med fredagen den 28 oktober klockan 15.00.
 
Gällande VA-arbetet på Östergatan så att försenas det också ytterligare något. Istället för en beräknad öppning av Östergatan fredagen den 21 oktober har denna nu skjutits fram till onsdagen den 26 oktober klockan 15.00.

Senast ändrad:
2011-10-21

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se