Startsidan

Bättre och billigare gatubelysning

Eslövs strategi för bättre och billigare gatubelysning presenteras vid ett möte i Medborgarhuset den 6 september klockan 17.
Anledningen till informationsmötet är att en ny upphandling av offentlig utomhusbelysning ska genomföras under hösten.

I den nya strategin ingår att byta ut kvicksilverlampor mot andra typer av lampor, till exempel LED-lampor, för att minska energiförbrukningen.

Dessutom ingår ny styrning av när lamporna ska tändas och släckas. De fotoceller som styr många lampor blir smutsiga, vilket medför att belysningen än tänd för länge.

En annan åtgärd är att byta armaturer, så att belysningen koncentreras till gator, cykelvägar och trottoarer. Då kan ofta svagare lampor installeras.

Arbetet pågår också att byta ut lampor med orange ljus till lampor med vitt ljus. Då är det möjligt att byta till svagare lampor och minska energiförbrukningen.

Eslövs kostnader för gatubelysning är omkring fem miljoner kronor per år.

Senast ändrad:
2011-09-01

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se