Startsidan

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barn och Familj har inlett arbetet med en utredning om barnomsorg på obekväm arbetstid. Första steget är att undersöka behovet.
Alla föräldrar som behöver barnomsorg på kvällar, nätter och helger, före klockan 06.00 och efter klockan 18.30 på vardagar, uppmanas att redovisa detta.

En särskild blankett har tagits fram, där föräldrarna kan redovisa sina arbetstider och behovet av barnomsorg.

Blanketten ska skickas till placeringsenheten senast den 27 juni. Målsättningen är att utredningen om barnomsorg på obekväm tid ska vara klar i augusti.

Mer information

Senast ändrad:
2011-06-13

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se