Startsidan

Baden ska drivas av Eslövs kommun

Karlsrobadet och Marieholmsbadet ska åter drivas i kommunal regi. Kultur och Fritid övertar ansvaret till den 1 juli 2013.
1998 övertog Eslövs Bad och Friskvård AB ansvaret för verksamheten vid de båda kommunala baden i Eslövs kommun. Nuvarande driftavtal gäller till den siste september.

Anledningen till att kommunen inte vill genomföra en ny konkurrensutsättning nu är de stora förändringar som genomförs. Badet får en äventyrsdel och en bowlinghall planeras.

Uppskattad ökning av besökare, behov av ytterligare personal och samordningseffekter med den planerade bowlinghallen är tre osäkerhetsfaktorer.

För att få ett bättre underlag för en ny konkurrensutsättning har kultur- och fritidsnämnden tagit beslut om att sköta driften av baden i egen regi till och med den 1 juli 2013.

I beslutet ingår också att simskoleverksamheten ska bedrivas av kommunen enligt Svenska Livräddningssällskapets definition för simkunnighet.

Senast ändrad:
2011-04-01

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se