Startsidan

Avläsning för Eslövs slutfaktura

Eslövs kommun blir vid årsskiftet medlem i kommunförbundet VA Syd. Förbundet får ansvaret för vatten- och avloppsverksamheten i kommunen.
För att slutfaktureringen inför övergången ska bli så korrekt som möjligt behövs en avläsning av vattenmätare. Redovisa resultatet senast den 7 november.
 
Den förbrukning abonnenterna haft fram till avläsningsdagen faktureras första veckan i december. Den är Eslövs kommuns slutfaktura. Därefter tar VA Syd över faktureringen.
 
Avläsningsavierna skickas ut de närmaste dagarna. Svar kan lämnas via internet, telefon, fax eller genom att posta avin. Instruktion om avläsning och redovisning finns på avin.

Senast ändrad:
2011-10-11

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se