Startsidan

Årskullar minskar - sju uppsägningar

Sju lärare vid gymnasie- och vuxenutbildningen i Eslöv får lämna sina tjänster vid vårterminens slut.
Gymnasie- och vuxenutbildningen i Eslöv varslade i slutet av förra året 30 personer om uppsägning. Anledningen är att antalet elever minskar. Den årskull som börjar gymnasiet till hösten är betydligt mindre än den som lämnar gymnasiet till våren.

- Vi måste anpassa oss till storleken på årskullarna, säger förvaltningschefen Ulf Sandgren.

Sju lärare vid gymnasie- och vuxenutbildningen fick sina uppsägningar på tisdagen. Det kan bli ytterligare några uppsägningar när förhandlingar med Kommunal är avslutade. Det finns flera anledningar till att antalet uppsägningar är färre än vad som angavs i varslet.

- Totalt minskar antalet anställda med knappt 20 personer, säger Ulf Sandgren. Vi har några som går in pension, några som får avtalspension och några som har sagt upp sig.

- En annan anledning till att det blir färre uppsägningar är vår nya organisation. Vi har hittat andra kombinationer i tjänstefördelningen och därmed kan fler stanna. Varslet gällde personer, inte tjänster.

De personer som blir uppsagda erbjuds alla ett nyorienteringsprogram, med stöd och hjälp att hitta nya jobb. Kommunen genomför programmet i samarbete med Previa och Arbetsförmedlingen. Det arbetet startar i veckan.

Eslövs kommun genomför också omplaceringsutredningar för att undersöka om personerna kan erbjudas andra jobb inom den kommunala verksamheten.

Senast ändrad:
2011-01-18

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se