Startsidan

Årets slåtter har påbörjats

Nu har Trafikverket påbörjat årets slåtter. Varje sommar slås vägkanter och diken i syfte att förbättra sikten längs vägarna. Fram till den 31 augusti kommer Eslövs kommuns länsvägar samt E22 att slås och röjas.
Det är främst för att förbättra trafiksäkerheten i och med att växtlighet försvinner som Trafikverket slår vägkanter och diken. Men dessutom förbättras vägens avvattning och dränering. Detta är särskilt viktigt i korsningar.

Trivsel längs vägarna 
Trafikverket menar också att välmiljöns karaktär bevaras, vilket bidrar till att bevara landskapsbilden och trivseln längs vägarna. Vägrenarna har visat sig vara potentiella levnadsmiljöer för många djur- och växtarter. Därför ställer Trafikverket också till exempel krav på att entreprenörerna ska ta hänsyn till så kallade artrika vägkanter vid olika typer av åtgärder.

Tio meter av vägrenen 
Slåtterperioden började nyligen och fram till den 31 augusti slås och röjs till max tio meter av vägrenarna invid huvudvägarna, det vill säga Europavägar och länsvägar. Vartannat år är dock slåtterbredden minst sju till tio meter samt en meter på båda sidor av viltstängsel.

På övriga vägar är slåtter- och röjningsperioden något längre. I Skåne där växtperioden är något längre kan den pågå ända fram till oktober.

Senast ändrad:
2011-07-07

Ansvarig för uppdatering:
Ann Lagerwall

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se