Startsidan

Akvareller och smide i Stadshusets foajé

I april ställer Ewa Grunning ut akvareller och Hans Sellberg visar smideskonst med mera i konstföreningen eko:s utställning i Stadshusets foajé.
Läs mer

Senast ändrad:
2011-04-05

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se