Startsidan

90 000 kronor till teaterföreställningar

Eslövs teaterförening får 90 000 kronor i kommunalt bidrag till årets föreställningar för barn och vuxna.
Kultur- och fritidsnämnden sa vid senaste sammanträdet ja till oförändrat bidrag till Eslövs teaterförening. Den är den enda föreningen i kommunen som regelbundet arrangerar teater och därför anser nämnden att det är viktigt att stödja verksamheten.

Föreningen arrangerade under förra året 15 teaterföreställningar. Åtta föreställningar för vuxna lockade totalt 509 personer och sju föreställningar för barn totalt 1004 personer. Föreningen hade vid årsskiftet 193 medlemmar.

Teaterföreningen har som målsättning att förutom föreställningar i centralorten och de mindre tätorterna i kommunen även anordna teaterresor med buss, om utbud och efterfrågan finns.

Senast ändrad:
2011-04-01

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se