Startsidan

600 gymnasieelever får egen dator

600 elever vid Bergagymnasiet i Eslöv får i nästa vecka en egen dator att använda i skolarbetet.
Utdelningen av datorer till alla elever i årskurs ett och två ingår i en till en-projektet. Datorerna är skolans egendom men eleverna får erbjudande om köp när de lämnar årskurs tre.

Eslövs kommun har anslagit fyra miljoner extra till satsningen. Dessutom har Bergagymnasiet använt en del av de ordinarie anslagen.

I satsningen ingår också att moderna projektorer installerats i klassrummen och att hela skolan fått trådlöst nätverk.

Dessutom ingår utbildningsinsatser för all personal. Målsättningen är att modernisera undervisningen. I en del fall ersätter datorerna läroböcker.

Eleverna i årskurs tre vid Bergagymnasiet får inte egen dator. Kostnaden för att dela ut datorer till de elever som har ett år kvar vid skolan blev för hög.

Senast ändrad:
2011-08-23

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se