Startsidan

600 000 kronor till rekreationsområde

Drygt en miljon kan satsas på att skapa rekreationsområdet Laddran i södra Marieholm. Eslövs kommun bidrar med 600 000 kronor.
Behovet av ett större rekreationsområde i Marieholm har diskuterats under flera år. Nu finns det ett färdigt förslag.

Marieholms byaförening har med stöd av Leader MittSkåne tagit fram ett förslag till rekreationsområde på fastigheten Åkarp 5:1, Laddran.

Området intill Saxån är på 19 hektar och ägs av Eslövs kommun. I förslaget ingår våtmark med dammar, en mindre kulle, gångvägar och grillplatser.

Kostnaden för att iordningställa rekreationsområdet beräknas till 1,1 miljon kronor. Bidrag kan sökas från Jordbruksverket och Leader MittSkåne.

Kommunstyrelsen i Eslöv är positiv till satsningen och anslås högst 600 000 kronor till anläggande av rekreationsområdet.

Senast ändrad:
2011-09-08

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se