Startsidan

5000 elever ger ut tidning om Eslöv

5000 barn och ungdomar i Eslöv ger ut en egen tidning i slutet av sommaren. Tidningen är en del av Eslövs 100-årsfirande.
Samtliga förskolor och skolor har erbjudits att delta i arbetet med tidningen. Barn och ungdomar skriver, tecknar och fotograferar.

Temat för arbetet är Eslöv 100 år. Deltagarna kan skriva om hur det var i Eslöv för 100 år sedan men också ge en framtidsvision hur det kommer att vara om 100 år.

Allt material som produceras kan inte publiceras i tidningen. Därför sker ett första urval på respektive enhet. Minst ett och högst fem bidrag går vidare.

Bidragen går till en redaktion med representanter för Skånska Dagbladet, Biblioteket och Kulturskolan. Redaktionen väljer ut vad som ska publiceras.

I samarbete med Skånska Dagbladet kommer en tolvsidig tidning med elevernas texter, bilder, teckningar och annonser att ges ut.

Tidningen kommer att säljas i Eslöv under september. Hela behållningen går till Världens Barn.

Senast ändrad:
2011-04-26

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se