Startsidan

43,2 miljoner i överskott under 2010

Eslövs kommun fick ett överskott på 43,2 miljoner under förra året. Kommunstyrelsen föreslår att tio miljoner avsätts till pensioner.
En anledning till det stora överskottet är det konjunkturstöd som staten betalade ut till kommunerna. Men även nämnderna redovisar ett överskott.

- Även utan konjunkturstödet hade det blivit ett överskott, säger kommunalrådet Cecilia Lind. Vi har god ordning på ekonomin.

Eslövs kommuns kostnader för pensioner ökar kraftigt om några år. Kommunen har i omgångar avsatt pengar till framtida pensioner.

Marknadsvärdet på de avsättningarna är för närvarande 58,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår nu att ytterligare tio miljoner avsätts.

Årsredovisningen och förslaget om ny avsättning till pensioner ska behandlas av kommunfullmäktige.

Senast ändrad:
2011-04-06

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se