Startsidan

40-gräns kan införas i Gryby

Hastighetsbegränsningen 40 kilometer i timmen kan införas i Gryby. Närmast ska Trafikverket yttra sig över förslaget.
Boende vid väg 1269 i Gryby har framfört önskemål om sänkt hastighetsgräns, från 70 kilometer i timmen till 30 kilometer i timmen, på en drygt 300 meter lång sträcka.

På den aktuella sträckan finns nio fastigheter på båda sidor av vägen. Vägen är fem meter bred, fastigheterna ligger nära vägen och det finns ingen särskild cykelväg.

Eslövs kommun arbetar med en översyn av hastighetsbegränsningar. I den ingår förslag om att genomfarterna i orter utanför Eslövs stad ska ha 40-gräns.

Gryby föreslås nu få samma hastighetsbegränsning. Innan kommunen tar beslut ska Trafikverket och Polismyndigheten yttra sig.

Senast ändrad:
2011-07-21

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se