Startsidan

304 platser i årskurs ett vid gymnasiet

304 ungdomar får plats i årskurs ett vid Bergagymnasiet i Eslöv i höst. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fastställt organisationen.
Bergagymnasiet har tidigare presenterat en preliminär organisation för årskurs ett nästa läsår. Den organisationen höll när ansökningarna kom in.

De 304 platserna fördelas på tolv nationella program. Det blir en klass för varje program med undantag för bygg- och anläggningsprogrammet, som får två klasser.

319 elever har en utbildning vid Bergagymnasiet som förstahandsval. Men av de sökande var 89 obehöriga enligt höstterminsbetygen.

Senast ändrad:
2011-06-15

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se