Startsidan

1 940 personer besökte Gamlegård 2010

Hembygdsmuseet Gamlegård i Billinge lockade 1.940 besökare under förra året. Hembygdens dag var största arrangemanget.
Det framgår av verksamhetsberättelsen för Stiftelsen Gamlegård. Bland arrangemangen förra året fanns nationaldagsfirande, midsommargudstjänst, familjedag, allsångseftermiddag och hembygdsdag.

Under året genomfördes en del mindre reparationsarbeten. Taken på 1700-talslängan och 1800-talslängan har reparerats, Holmerts hus delvis målats klart och fasaden till toaletterna målats. Reparationer och underhåll kostade drygt 25 000 kronor.

Stockamöllans industrimuseum besöktes förra året av omkring 600 personer. Museet var öppet en dag i veckan under juli månad samt vid större arrangemang. Under året iordningställdes ett arbetarbibliotek.

Kommunstyrelsen i Eslöv tillstyrker verksamhetsberättelsen och skickar den till fullmäktige.

Senast ändrad:
2011-05-05

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se