Startsidan

15 pensionärer i kö till äldreboenden

15 pensionärer finns i kö till Eslövs äldreboenden. För ett år sedan fanns det gott om lediga platser.
Det aktuella behovet av platser på äldreboenden redovisades vid vård- och omsorgsnämndens senaste sammanträde.

— Behovet av platser är väldigt skiftande och vi tror att det är en tillfällig topp, säger ordföranden Tony Hansson .

Ett par pensionärer som var i akut behov av plats har fått det vid privata Håkanssons sjukhem. Övriga får tills vidare extra hjälp av hemtjänsten.

Eslövs kommun har 302 platser i särskilt boende. Antalet invånare över 80 år väntas öka med 31 under de närmaste tre åren.

I vård- och omsorgsnämndens planer ingår att bygga om en avdelning vid Kärråkra och anpassa den för personer med demenssjukdomar.

I den planerade enheten kan det bli fyra mindre avdelningar, vilket följer socialstyrelsens rekommendationer. Enheten kan öppnas 2013.

Senast ändrad:
2011-09-09

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se