Startsidan

100-talet unga saknar sysselsättning

100-talet ungdomar under 20 år i Eslövs kommun saknar sysselsättning. Men det är en osäker siffra.
Kommunerna ska enligt skollagen hålla sig informerad om de ungdomar som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år.

Under våren var det 100-talet ungdomar under 20 år i Eslövs kommun som inte studerade vid gymnasium eller motsvarande.

Det är ungefär lika många som året före. Men siffran är osäker eftersom 35 ungdomar inte svarat på kommunens förfrågan om sysselsättning.

De ungdomar som inte har sysselsättning får erbjudande om en individuell planering med praktik eller studier. 18 ungdomar sa ja till det erbjudandet.

Flertalet ungdomar är mycket skoltrötta och vill praktisera. Det största problemet är att det inte finns mycket att erbjuda ungdomar som inte vill eller orkar studera vidare.

Senast ändrad:
2011-08-24

Ansvarig för uppdatering:
Sigvard Olsson

Ansvarig förvaltning:

Postadress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv  |  Org.nr.: 212000-1173  |  Telefon: 0413-620 00  |  E-post: kommunen@eslov.se